Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Zdroju informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

 

Poniżej instrukcja "krok po kroku", w formie tabelarycznej, zgodna ze wzorem oferty. Dostępna jest również instrukcja z najważniejszymi zagadnieniami - opracowana na podstawie zadawanych przez Państwa pytań - w formie opisowej.

Zachęcamy do udziału lub/i upowszechniania informacji o konkursie.

Wszystkie pożyteczne narzędzia, formularze, kontakty znajdują się w poniższym linku:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej