Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
A A A
Wersja dla niedowidzących

Działania i projekty

       Zapytanie – Sondaż Rynku nr 1/2018

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju  w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego na potrzeby zadania w ramach projektu  „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej  jakości usług społecznych".

 

Od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju realizuje projekt partnerski konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Dobry Zawód- Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju natomiast partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z ościennych gmin.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Loga