Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
A A A
Wersja dla niedowidzących

Zamówienia publiczne

Solec – Zdrój, dn. 08.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówień.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju
ul. 1- go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego

 

Dokument żródłowy do pobrania [ pdf ]

Formularz ofertowy [ docx ]

Informacja o wyborze oferty [pdf ] (2021-05-05)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów zużywalnych, na potrzeby zadania w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych"

Wniosek

Gminny Ośrpdek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Osobiste świadczenie usług na stanowisku Psychologa w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych".

Oferta [pdf]

Zapytanie [pdf]

Załącznik 1 [pdf]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów zużywalnych, na potrzeby zadania w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych"

Załącznik nr 1 [pdf]

Załącznik nr 2 [pdf]

Załącznik nr 3 [pdf]

Wniosek [pdf]

Informacje o przetargu:

 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Solec-Zdrój

  Zadanie I:
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - PIELĘGNIARKI
  Zrealizowanie minimum 768 godzin – maksymalnie 1230 godzin usług uzupełniających do pielęgniarskiej opieki środowiskowej na rzecz 12 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania w okresie od 1 października 2018r. do 31 stycznia 2020r. ( śr. 4h miesięcznie/na 1 osobę)

  Zadanie II:
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – REHABILITANCI.
  1. Zrealizowanie minimum 576 godzin – maksymalnie 710 godzin dla 12 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania w okresie od 1 października 2018r. do 31 stycznia 2020r. (śr. 3h miesięcznie /na 1 osobę).

  Zadanie III:
  Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – OPIEKUNOWIE.
  1. Zrealizowanie minimum 7.680 godzin – maksymalnie 8.150 godzin usług opiekuńczych na rzecz 12 osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie powiatu buskiego.

 • data ogłoszenia: 2018.09.19
 • termin składania ofert: 2018.09.27 do godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, ul.1-go Maja 10, Sekretariat.

Dokumenty do pobrania:

Loga