Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
A A A
Wersja dla niedowidzących

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA OKRES 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022 można składać:

  • od 1 lipca 2021 roku w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP);

 

  • od 1 sierpnia 2021 roku w formie papierowej (osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec - Zdrój albo pisemnie drogą pocztową na w/w adres).

Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2021 r. i potrwa do 30 września 2022 r.

Nowy okres dla świadczeń rodzinnych będzie trwał od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.

Uwaga! Warunkiem zachowania ciągłości wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest konieczność złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia do końca września 2021 r., natomiast w przypadku zasiłku rodzinnego do końca października 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę). Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

Więcej informacji na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój pokój 21 lub po numerem telefonu: 41 3776041 wew. 29 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Loga